Ankieta


wyniki

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa realizauje Program Rozwoju Bibliotek

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach zrealizowała w 2013 r. trwający trzy miesiące projekt pod hasłem Na papierze i w komputerze, czyli o tym, w jaki sposób biblioteka w Lichnowach promuje wiedzę o Regionie realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

W projekcie skierowanym do młodzieży z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Lichnowach wzięło udział 15 uczniów. Jego celem projektu było pogłębienie zainteresowania młodych użytkowników biblioteki zasobami historyczno-kulturowymi obszaru gminy Lichnowy, rozbudzenie przynależności do Regionu oraz rozwijanie postaw twórczych poprzez udział w tworzeniu dokumentów o tematyce regionalnej.

 

W ramach działań projektowych uczniowie:

  • zaprojektowali grę planszową, prowadzącą szlakiem ciekawych miejsc w gminie Lichnowy, która została wydana drukiem w nakładzie 40 egzemplarzy,
  • wykonali puzzle z fotografiami najważniejszych zabytków w gminie Lichnowy,
  • wykonali zdjęcia zamieszczone w folderze o gminie Lichnowy, który został wydany drukiem w nakładzie 1000 egzemplarzy,
  • stworzyli fotogalerię na Facebooku (na profilu Biblioteka w Lichnowach),
  • przygotowali prezentację ukazującą wybrane obiekty zabytkowe i krajobraz naszej gminy, zaprezentowaną podczas spotkania kończącego projekt w dniu 19.06.2013 r.

 

Poprzez te działania młodzi twórcy pozostawili po sobie trwały ślad, świadczący o ich aktywnym udziale w życiu społecznym, a środowisko lokalne zyskało publikacje regionalne, które przyczyniły się do wzbogacenia zbiorów bibliotecznych oraz promocji naszej gminy.

 

Prezentacja na zakończenie projektu