Ankieta


wyniki

Książką zakręceni i nie tylko...

W dniu 1 czerwca 2017 r. odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkól w Lichnowach impreza pod hasłem Książką zakręceni i nie tylko..., zorganizowana w ramach współpracy Biblioteki Zespołu Szkół w Lichnowach z Gminną Biblioteką Publiczną w Lichnowach, która była związana z podsumowaniem działań czytelniczych w roku szkolnym 2016/17.

Imprezę rozpoczęło przedstawienie promujące czytelnictwo w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum. Młodzież gimnazjalna pod opieką Pani Sylwii Wróblewskiej w humorystyczny sposób wprowadziła widzów w baśniowy świat bohaterów znanych z kart książek oraz ich przygody w środowisku multimediów.  Jak się okazało, baśniowe postacie mogą w doskonały sposób przemawiać do czytelników zarówno z kart książki drukowanej, jak i z nośników elektronicznych. A czytać zawsze warto! Do tego właśnie po zakończeniu przedstawienia namawiała bibliotekarka – Małgorzata Skorupa, która oferowała wypożyczenia książek na okres wakacji oraz podczas wakacji.

Następnie zostały krótko zaprezentowane działania biblioteki dotyczące realizacji projektów czytelniczych w poszczególnych klasach:

  • uczniowie klas „0”AB oraz klasy I szkoły podstawowej brali udział w projekcie pod hasłem „Najstarsi czytają najmłodszym”, w ramach którego uczniowie klasy III gimnazjum raz w miesiącu (od października do kwietnia) czytali najmłodszym kolegom wybrane fragmenty tekstów literackich,
  •  w klasie II szkoły podstawowej nauczyciel bibliotekarz zrealizował raz w miesiącu (od października do maja) zajęcia w ramach projektu „Poczytaj mi mamo, poczytam Ci mamo”, w czasie których odbywało się głośne czytanie wybranych fragmentów literatury dla dzieci przez bibliotekarza oraz czytanie i recytowanie wierszy przez uczniów,
  • w klasie III szkoły podstawowej nauczyciel bibliotekarz zrealizował w listopadzie pięć godzin warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Pięknie czytamy, poprawnie piszemy” z wykorzystaniem technik pamięciowych jako narzędzia pomocnego w nauce poprawnego pisania trudnych wyrazów; został też zorganizowany konkurs na lidera klasowego czytelnictwa, którego laureatką została uczennica Natalia Hołubowicz (wyróżnienie),
  • w klasie IV szkoły podstawowej były realizowane zajęcia w ramach projektu „Fantastycznie i komiksowo – co warto przeczytać” promującego nowo zakupione komiksy i książki fantastyczne dla dzieci; został też zorganizowany konkurs na projekt komiksu pod hasłem „Fantastycznie i komiksowo, czyli znane baśnie inaczej”, którego laureatkami zostały uczennice Nikola Woźniak i Joanna Wójcik (wyróżnienia),
  • w klasie V szkoły podstawowej były realizowane zajęcia w ramach projektu „Książka od porady, czyli poradniki i nie tylko – co warto przeczytać”, promującego komiksy i książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży; został też zorganizowany konkurs na projekt komiksu jednoplanszowego pod hasłem „Komiksowy poradnik, czyli cenne porady na różne tematy”, którego laureatkami zostały uczennice Małgorzata Borawska i Wiktoria Kamysz (wyróżnienia),

  • w klasie VI szkoły podstawowej odbywały się zajęcia w ramach projektu „Na tropie książki przygodowej – co warto przeczytać”, promującego nowo zakupione książki przygodowe; został też ogłoszony konkurs na opowiadanie przygodowe – 2 grupy uczniów napisały w bibliotece opowiadania wg własnych pomysłów, korzystając z pomocy bibliotekarza – laureatami konkursu zostali uczniowie Klaudia Sobiech i Amelia Cieplak (I miejsce) oraz Adrian Szulik i Dawid Markowski (II miejsce); prace uczniów zostały wydane drukiem w formie zbioru opowiadań i są dostępne w bibliotece,

  • w klasie I gimnazjum zrealizowano projekt „Zdrowo i sportowo z książką”, promujący książki o sporcie, biografie znanych sportowców oraz poradniki o zdrowiu; uczniowie przedstawiali też swoje propozycje przepisów kulinarnych „z jajem”,

  • w klasie II gimnazjum zrealizowano projekt „Z książką w obiektywie”, promujący środowisko książki i biblioteki za pomocą fotografii; fotografie autorstwa uczennicy Zuzanny Nowak wyeksponowano w bibliotece,

  • w klasie III gimnazjum zrealizowano projekt „Książka pomaga – nasze wybory, nasze marzenia”, promujący książkę jako pomoc w wyborze zawodu oraz inspirujący młodzież do współpracy przy wydaniu publikacji „Nasze wybory, nasze marzenia – kim chcę zostać”; publikacja została wydana jako druk okolicznościowy, związany z ukończeniem nauki przez uczniów klasy III gimnazjum, którzy wnieśli szczególny wkład i zaangażowanie w realizację działań biblioteki w środowisku szkolnym.owiadań i są dostępne w bibliotece,

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe i dyplomy uznania.

Ponadto młodzi czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich, zorganizowanych przez bibliotekę, które wpisywały się w realizację wyżej wymienionych projektów czytelniczych. Tak więc gościliśmy:

·         Krzysztofa Piersę – autora książki „Komputerowy ćpun”,

·         Marlenę Popławską-Marek – autorkę książki „Wyprawa na maksa”,

·         Izabelę Chojnacką-Foerster – autorkę książki „O czym się nie mówi...”,

·         Wiolettę Piasecką – autorkę książek dla dzieci,

·         Julię Skorupę – charakteryzatorkę filmową.

Zdjęcia z realizacji projektów czytelniczych i spotkań autorskich oraz nagrodzone prace konkursowe i wydane publikacje są wyeksponowane w bibliotece w Lichnowach w dniach 1-14 czerwca 2017 roku.