Ankieta


wyniki

Promocja czytelnictwa w ramach współpracy biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej

W ramach realizacji współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach oraz Biblioteki Zespołu Szkół w Lichnowach zostały zorganizowane wydarzenia czytelnicze, mające na celu promocję księgozbioru obydwu bibliotek oraz czytelnictwa wśród uczniów szkoły podstawowej (biblioteka publiczna i biblioteka szkolna funkcjonują w jednym pomieszczeniu w budynku szkolnym). W działaniach tych były propagowane nowości wydawnicze zakupione przez bibliotekę publiczną oraz bibliotekę szkolną z Programu „Książki naszych marzeń”.

Cykl wydarzeń czytelniczych rozpoczęło spotkanie autorskie z zaprzyjaźnioną z naszą szkołą i biblioteką pisarką, Panią Izabelą Chojnacką-Skibicką, która zaprezentowała proces twórczy powstawania książki i krótko przedstawiła swój dorobek literacki. Następnie przeprowadziła zabawy z wykorzystaniem książek – konkursy, gry, kalambury. Spotkanie to odbyło się 15.02.2016 r. w pierwszym dniu ferii zimowych. W czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych była też czynna biblioteka i uczniowie mogli wypożyczać książki.

Kolejne wydarzenie promujące czytelnictwo zostało zrealizowane w formie czytelniczego projektu edukacyjnego pod hasłem „Starsi czytają młodszym”. Działania projektowe miały na celu zwiększenie zainteresowania czytelnictwem uczniów klas „O” oraz I, II i III szkoły podstawowej przy zaangażowaniu uczniów klasy II gimnazjum, którzy wyszli z propozycją działań na rzecz swoich młodszych kolegów z wykorzystaniem formy głośnego czytania i inscenizowania dzieł literatury dziecięcej.

Działania projektowe zaplanowano do realizacji w terminie od 14 marca do 25 maja 2016 r. w tym czasie odbyło się 12 spotkań (po 4 spotkania w każdej klasie w poszczególnych miesiącach), w trakcie których uczniowie klasy II gimnazjum prezentowali swoim młodszym kolegom wybrane utwory literatury dziecięcej.

Na zakończenie projektu 25 maja odbyło się przedstawienie w formie teatrzyku pt. „Królewna się nudzi”, którego myślą przewodnią było zachęcenie do częstszych odwiedzin w bibliotece i czytania książek jako dobrego sposobu na poradzenie sobie z nudą. Na przedstawienie to, przygotowane przez uczniów klasy II gimnazjum, zaproszeni zostali wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz nauczyciele i rodzice uczniów.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację działań projektowych były: Małgorzata Skorupa – nauczyciel bibliotekarz i dyrektor biblioteki publicznej oraz Sylwia Wróblewska – nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy II gimnazjum.

Natomiast do uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej został skierowany projekt pod hasłem „Biblioteka dla Młodych. Dlaczego warto czytać książki”. Podczas 5 lekcji bibliotecznych uczniowie zapoznali się z ofertą biblioteki i jej bogatym księgozbiorem, ze szczególnym uwzględnieniem nowości nabytych w ramach zakupu „Książki naszych marzeń”. Podczas zajęć została wyświetlona prezentacja multimedialna pt. „Biblioteka w Lichnowach”. Uczniowie mieli także okazję przedstawić swoje propozycje odnośnie oferty bibliotecznej i zakupu książek.

Osobą odpowiedzialną za realizację tych działań projektowych była Małgorzata Skorupa – nauczyciel bibliotekarz i dyrektor biblioteki publicznej.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej również mieli możliwość zapoznania się z ofertą biblioteczną w formie ulotki, do której został dołączony list dotyczący tematyki wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci.

Biblioteka zaprasza, jak co roku, do wypożyczania książek także w okresie wakacyjnym.