Ankieta


wyniki

Warsztaty edukacyjne - 07.04-19.05.2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Lichnowach zorganizowała nieodpłatne zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum pod hasłem Jak się uczyć szybko i skutecznie, które odbyły się w formie 10 godzin warsztatów edukacyjnych w terminie 07.04.2016 r. – 19.05.2016 r. we wtorki i czwartki  w godz. 1600-1700. W zajęciach uczestniczyły cztery uczennice klasy I Gimnazjum w Lichnowach.

Celem zajęć było usprawnienie umiejętności skutecznego przyswajania wiedzy. Uczestniczki zajęć w podstawowym zakresie dowiedziały się, na czym polega integracja obu półkul mózgowych i jak ją wykorzystać w procesie uczenia się, jak stosować proste techniki pamięciowe, jak wykonywać notatki w formie map myśli oraz w jaki sposób usprawnić szybkość czytania. Nabyte wiadomości można uzupełnić dodatkowo o treści zawarte w książkach dotyczących powyższej tematyki, które są dostępne w bibliotece.

Zajęcia odbywają w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach cyklicznie w zależności od potrzeb zainteresowanych uczniów. Liczba uczestników ograniczona – od 4 do 6 osób.