Ankieta


wyniki

Wydanie publikacji pt. „Nasze wybory, nasze marzenia – kim chcę zostać”

W czerwcu 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach wydała drukiem publikację pt. Nasze wybory, nasze marzenia – kim chcę zostać” (22 egz.), która powstała w ramach współpracy biblioteki z uczniami klasy III Gimnazjum w Lichnowach i ich wychowawcą, Panią Sylwią Wróblewską, jako efekt końcowy projektu czytelniczego pod hasłem „Książka pomaga – nasze wybory, nasze marzenia”. Pomysł wydania publikacji powstał z inicjatywy Małgorzaty Skorupy (nauczyciela bibliotekarza i dyrektora biblioteki publicznej) we wrześniu 2016 roku i został zainspirowany książką Beaty Narewskiej pt. Ludzie. Pasje. Wartości. Rozmowy o dokonywaniu wyborów, która znajduje się w zbiorach biblioteki w Lichnowach.

Na treść publikacji pt. Nasze wybory, nasze marzenia – kim chcę zostać” składają się głównie autobiografie osiemnastu tegorocznych absolwentów gimnazjum, w których uwzględnili oni swoje dalsze plany edukacyjne i wybory zawodowe, a nawet marzenia związane z przyszłością. Wypowiedzi ich zostały uzupełnione o krótkie komentarze koleżanek i kolegów oraz wychowawcy klasy o każdym z nich.

Intencją wydania tego swoistego albumu, prezentującego sylwetki grupy uczniów, było utrwalenie ich wspomnień ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zamierzeń związanych z podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących wyboru nowej szkoły i zawodu. Zapis tych zamierzeń utrwalony w formie drukowanej daje możliwość skonfrontowania stopnia ich realizacji w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Czy wybory te będą trafne, czy marzenia się spełnią? O tym przekonamy się za kilka, a może kilkanaście lat.

Egzemplarze publikacji zostały wręczone absolwentom gimnazjum jako druk okolicznościowy na zakończenie nauki w Zespole Szkół w Lichnowach.