Ankieta


wyniki

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ IZABELĄ CHOJNACKĄ-SKIBICKĄ

W dniu 10.06.2015 r. w godz. 1100-1315 odbyło się spotkanie autorskie z Panią Izabelą Chojnacką-Skibicką, autorką książki Miłość na gruzach Kosowa. Miejscem spotkania była sala Zespołu Szkół w Lichnowach. Organizatorzy – Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach i Biblioteka Zespołu Szkół w Lichnowach – zaprosili na spotkanie młodzież Gimnazjum w Lichnowach wraz z nauczycielami. Uczestniczyły w nim 52 osoby, w tym 47 uczniów gimnazjum.

Tematem spotkania było przedstawienie przez autorkę książki trudnych dziejów jej miłości do Albańczyka z Kosowa (muzułmanina) z wojną na Bałkanach w tle. Opowieść ta poparta prezentacją, zawierającą mapy regionu oraz fotografie z pobytu w Kosowie, miała na celu przybliżenie zebranym życia codziennego w kraju zniszczonym przez wojnę, odmiennym kulturowo, ze szczególnym zaznaczeniem niskiego statusu kobiety w kulturze muzułmańskiej. Treści poruszane na spotkaniu miały przestrzec młode dziewczęta przed nieprzemyślanymi związkami z mężczyznami z tego kręgu kulturowego.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo zainteresowani relacją Pani Izabeli Chojnackiej-Skibickiej, a treści w niej zawarte miały duże wartości poznawcze, w efekcie czego kilka uczennic wyraziło chęć przeczytania książki Miłość na gruzach Kosowa.

Spotkanie autorskie było bardzo udane. Autorka książki nawiązała doskonałe relacje z młodzieżą, która poprosiła o przedłużenie czasu spotkania. Uczestnicy wykorzystali ten czas na zadawanie pytań i udział w dyskusji na temat problemów ważnych dla nastolatków oraz umiejętności budowania pozytywnych relacji z otoczeniem.